Informacje prawne

© Alpha International

Alpha International jest organizacją charytatywną zarejestrowaną w Anglii i Walii (nr 1086179), w Szkocji (nr SC042906) oraz spółką non-profit z odpowiedzialnością wspólników ograniczoną do wysokości gwarancji w Anglii i Walii (nr 4157379).

Stowarzyszenie Alpha Polska powstało 17 kwietnia 2004 roku i zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dn. 29.10.2004 roku pod numerem 0000219444.

Na podstawie Umowy Licencyjnej z Alpha International (z dn. 31.12.2005 roku), Stowarzyszenie Alpha Polska wydaje wszystkie materiały niezbędne do prowadzenia Alpha (a także innych kursów opracowanych przez Alpha International, jak np. Kurs Małżeński) i zajmuje się ich dystrybucją. Stowarzyszenie Alpha Polska jest podmiotem wykonawczym wizji i misji Alpha International w Polsce.