Wyłączenie odpowiedzialności
i polityka prywatności

Alpha International oraz Stowarzyszenie Alpha Polska (zwane dalej: Alpha Polska)   respektują prawo użytkowników do poufności danych osobowych. Zgromadzone informacje wykorzystujemy jedynie w sposób wymieniony w oświadczeniu. Oświadczenie dotyczy informacji zbieranych na stronach:
kursmalzenski.org
alpha.org/polska

Część I. Gromadzenie danych

Alpha International oraz Alpha Polska gromadzą dane poprzez strony internetowe. O podanie niektórych informacji prosimy podczas wypełniania formularzy rejestracji, inne pobieramy bez wyraźnej zgody użytkowników.

Dane personalne dzieci

Alpha oraz Kurs Małżeński nie są skierowane do dzieci. Nigdy świadomie nie prosimy dzieci poniżej 13. roku życia o ujawnianie danych personalnych.

Podawane przez Ciebie informacje

Od użytkowników naszych stron pobieramy następujące dane: imię i nazwisko, płeć, datę urodzenia, stan cywilny, wyznanie, numer telefonu, adres e-mail, lokalizację geograficzną. Możemy również gromadzić informacje, których udziela nam użytkownik o innych osobach: imię i nazwisko, płeć, datę urodzenia, stan cywilny, wyznanie, adres e-mail i lokalizację geograficzną.

Automatyczne pobieranie danych

Pobieramy następujące dane, które nie są danymi osobowymi: kraj pochodzenia, dostawcę usług internetowych, adres IP, szybkość połączenia i rodzaj przeglądarki. Pobieramy dane demograficzne w celu monitorowania użytkowania strony. Pobieramy te informacje poprzez zapis sesji, pliki Cookies przeglądarki internetowej.

Pliki Cookies

Korzystamy z plików Cookies. Plik Cookie to mały plik tekstowy, który nasz serwer umieszcza na twardym dysku komputera użytkownika jako unikalny identyfikator. Cookies umożliwiają Alpha International oraz Alpha Polska śledzenie wzorców użytkowania i dostarczanie treści dostosowanych do preferencji użytkowników. Pliki Cookies mają termin wygaśnięcia. Nasze Cookies nie gromadzą danych osobowych.

Część II. Przetwarzanie informacji

Najważniejszy cel przetwarzania danych osobowych

Informacje zebrane przez Alpha International oraz Alpha Polska, będą wykorzystywane do przetwarzania wszelkich zamówień lub rejestracji zdarzeń wprowadzonych przez jedną z naszych stron internetowych, a także w celu utrzymania aktualności rejestrów. Użytkownicy, którzy przekazują informacje mogą otrzymywać potwierdzenia lub ogłoszenia drogą e-mailową.

Inne cele przetwarzania danych osobowych

Zarejestrowani użytkownicy mogą otrzymywać od nas dodatkowe informacje o produktach, usługach oraz newslettery. Użytkownik może nie otrzymywać takich informacji, jeśli sobie tego nie życzy ze względu na ochronę swoich danych osobowych.

Przekazywanie danych stronom trzecim

Alpha International udostępnia dane następującym osobom trzecim: STL (dostarczenia zamówionych produktów), Protx (transakcje online kartą elektroniczną), Integra (obsługa techniczna bazy danych), BTB Mailflight (firma kolportażowa), innym krajowym i lokalnym biurom Alpha, Royal Borough of Kensington i Chelsea (systemy monitorowania danych), dostawcom technologii i firmom wspierającym oraz innym kluczowym kontaktom, z którymi konieczne jest dzielenie się informacjami.

Linki na naszych stronach internetowych

Na naszej stronie znajdują się linki to innych stron internetowych. Uwaga! Jeśli wchodzisz w link do innej strony internetowej, zapoznaj się z jej polityką prywatności. Może być ona różna od naszej.

Część III. Dostęp do informacji

Możesz zażądać kopii danych osobowych, które posiada Alpha International na Twój temat, w formie do odczytu, za opłatą 10 £. Jeśli chcesz otrzymać kopię tych danych osobowych, możesz skontaktować się z Alpha International w jeden z następujących sposobów:

E-mail: [email protected]
Tel.: +44 845 644 7544
Fax: +44 20 7589 3390

Poczta: Alpha International, HTB, Brompton Road, London SW7 1JA, UK

Alpha International utrzymuje aktualność informacji poprzez rutynowe czyszczenie wygasłych danych.

Niepoprawne dane

Użytkownicy mogą poinformować Alpha International o niepoprawnych danych drogą e-mailową: [email protected]

Usuwanie danych osobowych

Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy Alpha International za pomocą zgłoszenia drogą e-mailową: [email protected]

Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy Alpha Polska za pomocą zgłoszenia drogą e-mailową: [email protected]

Niektóre dane osobowe nie mogą zostać całkowicie usunięte ze względu na regulamin.

Część IV. Rozwiązywanie problemów

W przypadku zaistnienia problemów, użytkownik może skontaktować się z Alpha Polska za pomocą:

E-mail: [email protected]

Tel.: 780 177 740

Poczta: Stowarzyszenie Alpha Polska, Krajowe Biuro Alpha, ul. Juliusza Lea 55, 30-052 Kraków

Część V. Przechowywanie i bezpieczeństwo danych

Alpha International oraz Alpha Polska zabezpieczają dane użytkowników za pomocą następujących środków: zapory sieciowej, hasła, protokół SSL i innych technologii oraz procedur. Działania te mają na celu ochronę prywatność odbiorców.

W razie dodatkowych pytań skontaktuj się z nami poprzez e-mail: [email protected]