Prawa autorskie

Dyrektorzy Alpha International deklarują:

„Zawsze chętnie zezwalaliśmy osobom prywatnym, które prowadzą Kursy Alpha International, na dowolność w kwestii adaptacji kursu, aby spełnić oczekiwania różnych społeczności lokalnych. Zwracaliśmy się ponadto z prośbą, aby zachować kluczowe elementy, charakter i tożsamość kursu. Doświadczenie pokazuje jednak, że spotykało się to z niezrozumieniem, a utrata integralności kursu prowadziła do znaczącej dezorganizacji.  Nasze materiały i publikacje są używane obecnie na całym świecie, dlatego podjęliśmy działania, choć niechętnie, aby spisać dokładniejsze wymogi w kwestii praw autorskich, w celu zachowania jakości i renomy Alpha. Wierzymy, że spotka się to ze zrozumieniem z Państwa strony.”                                                                                                         

Alpha Polska działa na podstawie licencji Alpha International. Treść publikacji, charakter, forma oraz warunki wykorzystania, wynikają z relacji Alpha International do Stowarzyszenia Alpha Polska, które jest podmiotem wykonawczym wizji i misji Alpha International w Polsce.

1
Z wyjątkiem zasobów w formie książek (w przypadku, których posiadaczem praw autorskich jest ich autor), wszystkie materiały pochodzące od Alpha International w formie spisanej, audiowizualnej, graficznej, cyfrowej i oprogramowanie są własnością Alpha International, chronioną prawem autorskim. Materiały Alpha International stanowią szeroki zakres pomocy takich jak: materiały Alpha i post-Alpha, Kurs Małżeński i Relationship Central, Worship Central, St Paul’s Theological Centre i God at Work.

2
W żadnym wypadku, żaden z zasobów Alpha International nie może być powielany ani przekazywany w jakiejkolwiek postaci lub w jakikolwiek sposób elektroniczny lub mechaniczny. Zastrzeżenie to dotyczy w szczególności: kserokopiowania, nagrywania oraz przechowywania lub pobierania zasobów bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich lub jego pełnomocnika.

3
Korzystanie z zasobów Alpha International jest dozwolone tylko w celu działań dotyczących prowadzenia lub promocji kursów Alpha International. Odsprzedaż oraz pobieranie należności w dowolnym innym przypadku, w związku z dowolnym zasobem Alpha International jest niedozwolone.

4
Alpha International apeluje, aby nazwa „Alpha” oraz podobne nazwy nie były używane w połączeniu z jakimkolwiek innym kursem chrześcijańskim. Prośba ta składana jest w celu:
– Uniknięcia możliwej dezorientacji spowodowanej przez istnienie różnych kursów o podobnych nazwach
– Zapewnienia jednolitości i integralności Alpha
– Utrzymania wiarygodności Rejestru Alpha.

5
Alpha International uznaje, że niewielkie modyfikacje w Kursach Alpha International mogą być pożądane. Mogą dotyczyć one jedynie długości trwania rozmów/wykładów i liczby sesji. W każdym przypadku należy zachować zasadniczy charakter kursu.

Jeżeli Kurs Alpha International podlega adaptacji, osoba odpowiedzialna jest zobowiązana:
– Prowadzić taki kurs jedynie w swoim własnym kościele lub parafii
– Nie zezwalać na prowadzenie takiego kursu w innych miejscach
– Nie publikować ani promować tego typu kursów.

Niniejsze oświadczenie zastępuje wszystkie poprzednie oświadczenia, dotyczące praw autorskich na temat dowolnych zasobów Alpha International.

Zaktualizowano w lutym 2014 r.